Certifikace

Web s tímto logem garantuje přesné a aktuální srovnání produktů.
Provozovatel webu je osobou registrovanou u České národní banky (ČNB) jako samostatný zprostředkovatel. Veškeré výpočty jsou ověřovány s partnery. Používá SSL certifikáty, se kterými jsou data v bezpečí. Srovnávač musí splňovat následující podmínky:
Správnost
 • Výpočty musí být přesné a správné. Vždy používají relevantní postup. Vzorec výpočtu musí být ověřen. Ověření probíhá dle metodiky jednotlivých produktů, nicméně musí být zachován princip ověření výsledků s danou institucí.
 • Náklady vyplývající z kalkulátorů musí být srozumitelné.
 • Není přípustné zobrazovat nereálná, nevypočítaná čísla (např. pouze letákové ceny „od“).
   
Objektivita
 • Cenový kalkulátor musí být nezávislý a poskytnout uživateli nediskriminační přehled o trhu.
 • Kalkulátor musí uvádět informace o způsobu kalkulace, zdrojích financování a o jejich provozovateli tak, aby uživatel získal transparentní a nestrannou informaci.
 • Žádný subjekt nemůže být skrytě zvýhodňován. Neobsahuje žádné skryté podmínky pro zobrazení partnerů.
 • Výsledná data nesmí být manipulována a nesmí v nich být žádný skrytý poplatek.
   
Automatizace
 • Proces sjednání musí být automatický.
 • U vybraných pojistných produktů musí být vyplněna smlouva (návrh smlouvy), která je následně zaslána klientovi. Zároveň mu musí být umožněno zaplatit bezhotovostně.
 • U všech produktů musí klient dostat předvyplněnou smlouvu  (návrh smlouvy) či smlouvu s jasným návodem, jak ji vyplnit.
 • Systém musí mít automatické zasílání emailů s pokyny, které musí být srozumitelné a správné.
   
Bezpečnost klientských dat
 • Vždy musí být použit zabezpečený certifikát na přenos dat.
 • Musí být přijata opatření zabezpečující bezpečné nakládání s daty.
 • Je nutná registrace na úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Data nesmí být bez souhlasu dál předávána či přeprodávána jiným komerčním subjektům, a to za účelem oslovení klienta s jinou než poptávanou službou.
   
Aktuálnost
 • Veškerá data a informace musí být aktuální.
 • Zejména informace o ceně musí být pravidelně aktualizována.
   
Poradenství
 • Musí být zřízena telefonická linka a emailová adresa, kde specialista poradí či zprostředkuje odpověď na dotazy klienta. Specialista také asistuje při vyplnění smlouvy.
 • Poradenství musí vycházet z klientovy volby a nesmí násilně a neobjektivně manipulovat klienta do uzavření jiné smlouvy, než kterou si vybral při srovnávání produktu.
 • Cenový kalkulátor musí obsahovat dodatečné informace o službách a produktech (na samostatné stránce).
   
Ověření
 • Partnerské instituce přímo spolupracují s daným portálem a podílí se na ověřování správnosti dat.
 • Česká národní banka – provozovatel portálu musí být registrovaným subjektem u České národní banky jako samostatný zprostředkovatel.